За нас

Кои сме ние

Нашата компания

„Българска ябълка” ЕООД е дружество, основано през 2006 г., занимаващо се основно с отглеждане на зърнени и маслодайни култури. Предприятието разполага със собствена зърнобаза за съхранение на готовата продукция. С цел подобряване качествените показатели на добива и осигуряване на по-екологични и безопасни условия на съхранение през 2012 г. бе изградено силозно стопанство.
Стремим се да създадем и утвърдим едно модерно предприятие със стабилни пазарни позиции и умерен растеж.

Българска ябълка

Повече от 14 години опит в отглеждането на зърнени и технически култури

1. Подбор на семената

Изборът на семена е първата и особена вашна стъпка в отглеждането на качествена продукция. Затова ние се доверяваме на доказани доставчици с дългогодишен опит.

2. Силата на природата

Отглеждаме посевите си в Житницата на България, предлагаща благоприятни климатични условия и природни дадености.

3. Експертна грижа

В отглеждането на нашите култури се доверяваме на съветите на експерти в облестта.

4. Перфектен продукт

Продукцията ни е резултат от естествените дадености на природата, модерните технологии в областта и наашата усилена работа и грижа.