Contact us

Contacts

 • Fruit storage facility and orchard:
 • 9687 Ezerets, Shabla Municipality, Dobrich Region
 • www.bgapple.com

 • Headquarters’ office:
 • 9002 Varna, 50 Bratya Miladinovi Str.
 • +359 52 615 000
 • bgapple@abv.bg

 • Storage base Varna:
 • 9023 Varna Vladislav Varnenchik neighbourhood 9 Sveta Elena blvd.
 • +359 899 912 601
 • +359 52 510 639
 • bgapple@abv.bg

 • Shop:
 • 9010 Varna, 2 Naroden Yumruk Str.

Our Social Media